UITGEVERIJ DE LIEFDE

Uitgeverij V.O.F. De Liefde maakt boeken die zinvol zijn. Niet de uiteindelijke opbrengst van een uitgave maar de liefde voor het schrijvers- en uitgeefvak en de veronderstelling dat een boek iets toevoegt aan het al bestaande arsenaal aan leeswerk, is leidraad voor de beide oprichters, Sylvia van Zoeren en Rob Bouber. Als het goed is, mondt de energie die in het werk wordt gestopt uit in bezielde boeken.

Spiritualiteit, cultuur, literatuur en geschiedenis zijn kernthema’s voor de uitgeverij. Ook jeugdboeken worden tot het uitgeefterrein gerekend.

  

 

Uitgeverij De Liefde, Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk. Mail: info@uitgeverijdeliefde.nl